COMUNICAT DE BICICAMP. Respecte a la modificació de l’ordenança de civisme.

COMUNICAT DE BICICAMP. Respecte a la modificació de l’ordenança de civisme.

COMUNICAT DE BICICAMP. Respecte a la modificació de l’ordenança de civisme.

7/12/2019,  Reus
Respecte a la modificació de l’ordenança de civisme.
Capítol XVI Altres conductes que pertorben la convivència Article 34 Altres conductes prohibides apartat r) Circular en bicicleta, patins, monopatins o similars per les voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants (com ara places, carrers de vianants, etc), tret d’aquells espais en què hi hagi un carril expressament destinat a aquesta finalitat.

Les bicicletes no son incíviques i reclamem el nostre dret a circular segures per la calçada.

Aquests últims dies hem pogut veure com aprofitant la modificació de l’ordenança de civisme, l’Ajuntament de Reus i l’equip de govern s’està fent ressò de la necessitat de regular la circulació de vehicles de mobilitat personal i aprofitant, també, la circulació de bicicletes. I evidentment que cal generar un nou espai de reglamentació que incorpori les noves mobilitats, ja que el reglament de circulació vigent des de l’any 1992 no recull aquestes noves realitats.

Malgrat això, pensem que la via engegada de regular la circulació de bicicletes patins, patinets i VMP’s a través de la ordenança de civisme genera més problemes que no pas en resol, i considerem que aboca als vehicles de tracció humana (bicicletes, patins i patinets) a una inseguretat de caràcter jurídic que a curt termini desincentiva l’ús d’aquesta modalitat de transport , contradint els plans locals, nacionals i estatals de foment de les noves mobilitats.

Un redactat que afecta a totes les bicis i a tots els ciclistes, tinguin l’edat que tinguin, ja que posa l’èmfasi en la modalitat i no en  la conducta. I que suposa multes de més de 600 Euros, molt més elevades que les que et posarien en cotxe per no respectar les senyals de trànsit, fer un avançament indegut o conduir fent servir el mòbil.

El dret a la seguretat viària.

La seguretat viària és el conjunt d’accions i normes que s’organitzen per evitar els perills a la via pública i reduir el risc d’accident de tots els usuaris de la via.

A Reus tenim una ordenança de circulació aprovada l’any 1992, i enlloc d’obrir el text per tal d’actualitzar la norma a les noves necessitats, s’utilitza l’ordenança de civisme per incorporar un tema que segons les propies dades de l’ajuntament no es tema en matèria de seguretat viària i no soluciona en cap cas la necessitat dels perills que si tenim comptabilitzats:  col•lisions (119), seguits dels atropellaments (64), les caigudes a la via o bolcades (24), les sortides de la via (13) o els xocs contra objectes o elements de la via (13) (Font: http://www.reus.cat/noticia/reconeixement-la-gestio-de-la-seguretat-viaria-reus-amb-cap-victima-mortal-el-2018

Si bé Bicicamp sempre ha animat als usuaris de la bicicleta a circular per la calçada, la sensació d’inseguretat en una ciutat on encara no hi ha una limitació genèrica de velocitat a 30 km/ , com recomana la DGT, ni una xarxa de carrils bici segregada, fa dificil i perillosa aquesta acció, i recomanem sempre que no posin en perill la seva seguretat.

Si les bicicletes no baixen a la calçada és per la sensació d’inseguretat dels usuaris. Cal tenir un punt de valentia per circular en bicicleta per carrers on els cotxes circulen impunement a més de 50 km/h, on els cops de gas avisen que tenen pressa, i on els avançaments es fan fins i tot en carrers d’un sol carril.

El civisme incívic

La ordenança de civisme, dedica un article a assenyalar a les bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal com a elements distorsionadors de la convivència cívica.

Els usuaris de la bicicleta, patins i patinets són ciutadans que han optat per un mitjà de transport que respon a totes les crides socials i institucionals d’emergència climàtica. Utilitzen un mitjà de transport que ocupa menys espai, és menys invasiu i menys voluminós que els cotxes. No genera emissions de CO2 i no contribueix a la contaminació acústica.

Les conductes que pertorben la convivència, són totes aquelles que en la seva opció de mobilitat són agressives i posen en perill la seguretat i integritat de la resta d’usuaris de la via pública.

I les dades de la guàrdia urbana ens diuen el següent:

ANY 2018: El vehicle que en major nombre es veu implicat en accidents de trànsit és el turisme (231), seguit dels vianants (80), la motocicleta (45), el ciclomotor (26), la furgoneta (20), i la bicicleta (14), entre altres.
(Font: http://www.reus.cat/noticia/reconeixement-la-gestio-de-la-seguretat-viaria-reus-amb-cap-victima-mortal-el-2018

Els ciclistes en la seva opció de mobilitat exerceixen una conducta cívica per contribuir a la millora de l’entorn urbà i la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. I estan els últims en el rànking de modalitats implicades en accidents.

El carrer, l’imperi del cotxe.

L’ordenança no fa ni un sol esment al cotxe, el primer del rànking que hem vist abans. I de forma implícita relega als vianants a espais acotats i senyalitzats, les zones de vianants, com si en la resta de via pública els vianants no haguessin de ser l’element essencial a protegir.

Aquesta visió de la moblilitat centrada en el cotxe es fa evident en aquells espais on per quantitat i freqüència els vianants poc a poc s’apoderen de l’ús del carrer i llavors ràpidament s’incorpora el control semafòric per deixar pas al cotxe amb fluïdesa, i si no penseu si l’escampall de semàfors a la cantonada del carrer amargura amb plaça llibertat és per garantir una seguretat que ja gaudiem com a vianants o bé per fer una circulació més fluïda?

Els ciclistes que circulem per calçada sabem prou bé que el cotxe es considera l’únic usuari lícit per circular, que ho ha de fer per on vol i la velocitat que li convingui, no vol cues, ni ningú que pugui destorbar la seva circulació. No vol bicicletes ni patins ni vianants.

Les bicicletes volem circular per la calçada. Però ho volem fer amb seguretat. I de moment l’Ajuntament no està posant cap mesura per garantir que la calçada és segura per altres modes de mobilitat. És per això que reclamem:

Reducció de la velocitat a 30 km /h a tota la ciutat. Seguint les recomanacions que fa la DGT.
– Control, seguiment i campanyes de prevenció de les conductes violentes dels cotxes en la calçada respecte a les bicicletes i altres usuaris de la via pública
– Obrir un procés per a la redacció del reglament de mobilitat de 1992 i adequar-lo a les noves necessitats.
– Retirada de l’article aprovat en l’ordenança de civisme, o en tot cas substituir-lo per aquest text: totes aquelles conductes de mobilitat agresives i que posen en perill la seguretat i integritat de tots els usuaris de la via pública.

I presentarem les esmenes i al•legacions pertinents per intentar derogar aquest article de l’ordenança.

 

______

Més informació:

L’any 2015, bicicamp va fer pública la seva posició contraria  respecte l’aprovació de l’ordenança de civisme, entenent que no era l’eina adequada per generar i construir valors de ciutadania.  Us enllacem al text:

http://www.infobicicamp.org/2015/10/sobre-la-ordenanca-de-civisme-des-de.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial